Polityka Prywatności Portalu Ręczniki Hotelowe

Wprowadzenie
Dziękujemy za korzystanie z naszego portalu RęcznikiHotelowe. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o tym, jak zbieramy, przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, które są przekazywane przez użytkowników w trakcie korzystania z naszego serwisu.

Przez używanie naszego portalu akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności oraz wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z jej treścią.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest SEMBRAIN.

Zakres zbieranych danych osobowych
Podczas korzystania z naszego portalu możemy zbierać następujące dane osobowe:

dane przekazane przez użytkownika w formularzach, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
dane techniczne, takie jak adres IP, rodzaj urządzenia, przeglądarka, system operacyjny, informacje o wizytach na stronie, takie jak daty i czas trwania wizyt, strony odwiedzone;
dane przekazywane przez serwisy zewnętrzne, takie jak konta w mediach społecznościowych, jeśli użytkownik loguje się za pomocą takiego konta.
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

realizacja umów i świadczenie usług na rzecz użytkowników, np. obsługa zapytań, zamówień, dostęp do materiałów premium;
komunikacja z użytkownikami, np. wysyłanie newsletterów, informacji o promocjach, ofertach specjalnych;
analiza statystyczna i badanie rynku, w celu usprawnienia i rozwoju naszego portalu;
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Podstawą prawną przetetwarzania danych osobowych jest:

zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. na otrzymywanie newslettera, korzystanie z usług premium;
realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. obsługa zapytań, zamówień, dostęp do materiałów;
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. analiza statystyczna, badanie rynku, zapewnienie bezpieczeństwa danych.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania;
podmiotom współpracującym z administratorem w celu realizacji usług, np. dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, usług kurierskich;
podmiotom zewnętrznym, takim jak serwisy społecznościowe, jeśli użytkownik loguje się za pomocą takiego konta.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. do Stanów Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z usług podmiotów z tych państw. Przekazywanie danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków ochrony wynikających z przepisów prawa, np. korzystając z usług podmiotów uczestniczących w programie Privacy Shield.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane są usuwane, chyba że istnieją przepisy prawa wymagające ich dłuższego przechowywania.

Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
usunięcia danych, jeśli występują przesłanki określone w przepisach prawa;
ograniczenia przetwarzania danych, jeśli występują przesłanki określone w przepisach prawa;
przenoszenia danych do innego administratora;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Skarga do organu nadzorczego
Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przykłady takich środków to szyfrowanie danych, stosowanie haseł, zabezpieczenia fizyczne i ochrona systemów IT.

Cookies
Nasz portal korzysta z plików cookies w celu zapewnienia lepszej jakości usług, dostosowania treści do preferencji użytkowników oraz prowadzenia statystyk. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć korzystanie z plików cookies, jednak może to wpłynąć na funkcjonalność serwisu. Szczegółowe informacje na temat cookies można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników informujemy o zmianach poprzez publikację zmienionej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać Politykę Prywatności, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.